MENU

King’s Tobacco

999
0

„Кингс Табако Интернешънъл” ЕАД е сред най-старите производители на цигари и тютюневи изделия в България. Задачата беше да се направят предложения за смяна на фирмената идентичност. За съжаление проектът не се осъществи.